Politika privatnosti | Autorska prava | Vesti | Posao | Mapa  rss   srb | eng

Vesti

11.10.2010.  Tržni centar Leskovac

Tržni centar Roda Cash and carry u Leskovcu polako dobija svoj budući izgled.

 

    

 

05.10.2010.   Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na Dedinju teče po planu

Radovi na Dedinju u ulici Neznanog junaka 7, napreduju prema planiranoj dinamici.

U Petak, 01.10.2010., je izlivena ploča krova. Zidarski radovi su u toku. Uskoro se očekuje montaža spoljne stolarije.

 

 

 

03.09.2010.   Otvoreno novo gradilište u Bačkoj Topoli

U ulici Boljai Fakaša bb u Bačkoj Topoli je otvoreno novo gradilište na kome će u naredna četiri meseca biti izgrađen Roda Megamarket.

Investitor će na pomenutoj lokaciji izgraditi trgovački objekat "Roda" megamarket, koji će ponuditi bogate trgovačke, ugostiteljske kao i uslužne delatnosti.

Funkcionalna šema i arhitektonski koncept objekta proizišli su iz zahteva investitora i u tom smislu postignuta je jasna podela programskih sadržaja i funkcionalnih celina koje čine:

A program - poslovni prostori namenjeni megamarketu (prodajni prostor - za maloprodaju i veleprodaju, skladišni prostor, prostor za pripremu, kancelarije uprave, garderobe, sanitarije i dr.);

B program - poslovni prostori za razne sadržaje (prodaja, usluge, ugostiteljstvo i dr.);

C program - komunikacije i sanitarije za posetioce, energetske prostorije: kotlovnica, prostorije za elektro ormare i uređaje, trafo stanica, dizel-električni agregat, mašinske prostorije za klimatizaciju, ventilaciju i rashladne uređaje.

Prizemlje je podeljeno na sledeće sadržaje:

• megamarket - prodajni prostor, priprema, skladišta

• ulazna partija sa trgovačkim sadržajem

• poslovni prostori raznih sadržaja po Ugovoru sa zakupcima

• tehnička postrojenja

• službeni ulaz za zaposlene megamarketa

• javne sanitarije za posetioce

• manipulativno dvorište

Vodeći program "Roda" megamarketa je velika samouslužna trgovina – megamarket ukupne veličine sa pripremom i skladištem 2.767,80 m2.

Megamarket je namenjen dnevnoj i sedmičnoj opsluživanju lokalnih i tranzitnih maloprodajnih i veleprodajnih kupaca. Snabdevanje se ostvaruje u klasificirana skladišta sa istovarne rampe, odakle se dalje vrši dostava robe u sam megamarket.

Pored pomenutih programa u prizemlju se nalazi i ulaz za zaposlene megamarketa (službeni ulaz) kojem se pristupa sa trotoara na istočnoj strani objekta.

Pored neophodnih sadržaja iz A programa u prizemlju projektom su predviđeni kancelarijski prostori kao i garderobe sa sanitarijama za zaposlene u megamarketu na galeriji.

Pored megamarketa u objektu će biti još 10 lokala. Svi lokali iz B programa će biti pod zakupom.

Projektom je predviđeno arhitektonsko zatvaranje objekta u celini (fasada i krov), kao i završetak svih radova na osnovnom programu (A – megamarket) i C programu (zajednički prostori) te završetak radova do treće građevinske faze na programu B.

Završetak treće građevinske faze obuhvata:

• izrađena obodna konstrukcija sa fasadom i krovom;

• završeni podovi (bez finalne obloge podova);

• izrađeni pregradni zidovi između lokala (zidani zidovi - neomalterisani, montažno pregradni zidovi – nisu bandažirani, neogletovani i neobojeni);

• završena fasada trgovačke ulice, osim reklamnog natpisa iznad izloga;

• u lokalu izrađeni energetski priključci bez razvoda u skladu sa projektnim zadacima za instalacije.

Delatnost pojedinačnih lokala nije definisana. Stvarni sadržaj lokala će biti poznat posle dobijanja svih ugovorenih partnera, koji su dužni za vreme izgradnje izraditi projektnu dokumentaciju za dopunsku građevinsku dozvolu, kao i pridobiti dopunsku građevinsku dozvolu, završiti i opremiti lokal na način da se može početi sa poslovanjem istovremeno sa vodećim programom A (megamarketom). Svi lokali su pristupačni za kupce sa unutrašnje trgovačke ulice.

Ulazna partija podeljena je na dva funkcionalna sklopa: vetrobran i trgovačka ulica. Prilaz vetrobranu omogućen je sa interne saobraćajnice preko pristupnog platoa i pešačke zone.

U prizemlju, na istočnoj strani objekta su locirana tehnička postrojenja: kotlarnica, rashladna tehnika, visoki i niski napon, trafo, dizel agregat. U sklopu zajedničkih prostora objekta predviđene su javne sanitarije za posetioce. Sanitarije su odvojene na muške i ženske i sanitarije za invalidne osobe, gde je takođe predviđen i prostor za trokadero. Deo prostora predviđen je i za manipulativno dvorište za teretna vozila ( koje je na visinskoj koti - 0.95 m), s kojeg se pristupa na istovarnu rampu i vrši snabdevanje megamarketa.

 

25.08.2010.   Stambeno-poslovni objekat na Dedinju iznad nivoa zemlje

Stambeno-poslovni objekat na Dedinju u ulici Neznanog junaka se za manje od mesec dana gradnje već izdigao iznad nivoa prizemlja. Zaštita građevinske jame, uz pomoć moćnih šipova sa naglavnom gredom, je obavljena uspešno u isplaniranom dinamičkom roku. Uz stručnu pomoć našeg partnera firme PERI u rekordnom roku su izvedena i dva podzemna nivoa garaža, ukupnog kapaciteta 45 parking mesta. Trenutno se izrađuje noseća konstrukcija i AB ploče spratova. Svi sa nestrpljenjem čekamo da vidimo kako će izgledati objekat kada se "obuče" u fasadne obloge u kojim će dočekati novu 2011. godinu.

15.08.2010.   Otvoreno je gradilište u Leskovcu

Investitor će na pomenutoj lokaciji izgraditi trgovački objekat "Roda Cash&Carry" megamarket, koji će ponuditi bogate trgovačke, ugostiteljske kao i uslužne delatnosti. Funkcionalna šema i arhitektonski koncept objekta proizašli su iz zahteva investitora i u tom smislu postignuta je jasna podela programskih sadržaja i funkcionalnih celina koje čine megamarket (A program) i osam lokala (B program).

Vodeći program "Roda Cash&Carry" megamarketa je velika samouslužna trgovina – megamarket ukupne veličine sa pripremom i skladištem 3.779,46m2. Megamarket je namenjen dnevnom i sedmičnom opsluživanju lokalnih i tranzitnih maloprodajnih i veleprodajnih kupaca, pre svega sa proizvodima za svakodnevnu potrošnju sa naglaskom na:

 • kvalitetnoj ponudi svežih prehrambenih artikala, obogaćenoj sa pekačem za hleb i raznim pekarskim proizvoda u prodavnici, sa pripremom svežega mesa naočigled kupca, termičkom obradom mesnih proizvoda na licu mesta;
 • bogatim delikatesnim odeljenjem, gde će se delikatesni proizvodi pakovati na licu mesta;
 • samouslužnoj prodaji voća i povrća;
 • zamrznutom programu;
 • velikom izboru pića;
 • aktuelnoj ponudi sezonskih proizvoda.
 • Svih osam lokala iz B programa će biti pod zakupom. Projektom je predviđeno arhitektonsko zatvaranje objekta u celini (fasada i krov), kao i završetak svih radova na osnovnom programu (A – megamarket) i C programu (zajednički prostori) te završetak radova do treće građevinske faze na programu B. Završetak treće građevinske faze obuhvata:
 • izrađena obodna konstrukcija sa fasadom i krovom;
 • završeni podovi (bez finalne obloge podova);
 • izrađeni pregradni zidovi između lokala (zidani zidovi - neomalterisani, montažno pregradni zidovi – nisu bandažirani, neogletovani i neobojeni);
 • završena fasada trgovačke ulice, osim reklamnog natpisa iznad izloga;
 • u lokalu izrađeni energetski priključci bez razvoda u skladu sa projektnim zadacima za instalacije.
 • Delatnost pojedinačnih lokala nije definisana. Stvarni sadržaj lokala će biti poznat posle dobijanja svih ugovorenih partnera, koji su u obavezi da za vreme izgradnje izrade projektnu dokumentaciju za dopunsku građevinsku dozvolu, pridobiju dopunsku građevinsku dozvolu, završe i opreme lokal na način da se može početi sa poslovanjem istovremeno sa vodećim programom A (megamarketom). Svi lokali su pristupačni za kupce sa unutrašnje trgovačke ulice.

  29.07.2010.   Izrada glavnog projekta prve faze Outlet Centra Inđija se bliži kraju

  Prva faza će imati preko 70 lokala veličine od 100m2 do 500m2, na ukupnoj površini od 13 000 m2.

  Kao prvi outlet centar u Srbiji, smešten na autoputu između Beograda i Novog Sada, teritoriji koja je naseljena sa preko 4 miliona ljudi koji ga mogu posetiti u roku od 90 minuta vožnje, ovaj tržni centar predstavljaće pravi "shopping bum" na Balkanu.

  Energodesign 2010 © Copyright . All rights reserved.
  Made by : Refero & WMN